khaf
30 آبان 1401 - 10:07

گروسی وجود برنامه هسته‌ای نظامی در ایران را رد کرد

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که نمی‌تواند اعلام کند اطلاعاتی دارد که نشان دهد جمهوری اسلامی در حال گسترش برنامه هسته‌ای نظامی است. - اخبار بین الملل -به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با شبکه سی بی سی مدعی شد اگر ایران برنامه‌ای برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای داشته باشد، آژانس از آن مطلع نیست. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با شبکه سی بی سی مدعی شد اگر ایران برنامه‌ای برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای داشته باشد، آژانس از آن مطلع نیست.خبرگزاری تسنیم،،رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با شبکه سی بی سی مدعی شد اگر ایران برنامه‌ای برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای داشته باشد، آژانس از آن مطلع نیست.وی اظهار کرد آژانس تصور نمی‌کند وقت آن باشد که تایید کند ایران یک قدرت هسته‌ای است و نمی‌تواند اعلام کند که اطلاعاتی دارد که نشان دهد جمهوری اسلامی در حال گسترش برنامه هسته‌ای نظامی است. وی اظهار کرد آژانس تصور نمی‌کند وقت آن باشد که تایید کند ایران یک قدرت هسته‌ای است و نمی‌تواند اعلام کند که اطلاعاتی دارد که نشان دهد جمهوری اسلامی در حال گسترش برنامه هسته‌ای نظامی است.وی اظهار کرد آژانس تصور نمی‌کند وقت آن باشد که تایید کند ایران یک قدرت هسته‌ای است و نمی‌تواند اعلام کند که اطلاعاتی دارد که نشان دهد جمهوری اسلامی در حال گسترش برنامه هسته‌ای نظامی است.مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این مصاحبه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه فکر می‌کند تهران چقدر به ساخت یک بمب هسته‌ای نزدیک شده، گفت: ایران در سطح فعلی تولید اورانیوم غنی شده، مواد کافی ذخیره شده برای ساخت بیش از یک بمب اتم را دارد اگر آنها بخواهند این کار را انجام دهند. اما ما درباره اینکه ایران برنامه ساخت سلاح هسته‌ای در حال حاضر را داشته باشد، اطلاعاتی نداریم. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این مصاحبه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه فکر می‌کند تهران چقدر به ساخت یک بمب هسته‌ای نزدیک شده، گفت: ایران در سطح فعلی تولید اورانیوم غنی شده، مواد کافی ذخیره شده برای ساخت بیش از یک بمب اتم را دارد اگر آنها بخواهند این کار را انجام دهند. اما ما درباره اینکه ایران برنامه ساخت سلاح هسته‌ای در حال حاضر را داشته باشد، اطلاعاتی نداریم.مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این مصاحبه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه فکر می‌کند تهران چقدر به ساخت یک بمب هسته‌ای نزدیک شده، گفت: ایران در سطح فعلی تولید اورانیوم غنی شده، مواد کافی ذخیره شده برای ساخت بیش از یک بمب اتم را دارد اگر آنها بخواهند این کار را انجام دهند. اما ما درباره اینکه ایران برنامه ساخت سلاح هسته‌ای در حال حاضر را داشته باشد، اطلاعاتی نداریم.گروسی در پاسخ به اینکه اگر ما به نقطه‌ای برسیم که هیچ بازگشتی برای ایران نباشد و باید تایید کنیم که این کشور تبدیل به یک قدرت هسته‌ای شده است، اظهار کرد نه، ما هنوز به آن نقطه نرسیده‌ایم. اما باید در این باره به سختی کار کنیم. گروسی در پاسخ به اینکه اگر ما به نقطه‌ای برسیم که هیچ بازگشتی برای ایران نباشد و باید تایید کنیم که این کشور تبدیل به یک قدرت هسته‌ای شده است، اظهار کرد نه، ما هنوز به آن نقطه نرسیده‌ایم. اما باید در این باره به سختی کار کنیم.گروسی در پاسخ به اینکه اگر ما به نقطه‌ای برسیم که هیچ بازگشتی برای ایران نباشد و باید تایید کنیم که این کشور تبدیل به یک قدرت هسته‌ای شده است، اظهار کرد نه، ما هنوز به آن نقطه نرسیده‌ایم. اما باید در این باره به سختی کار کنیم.گروسی: در صورت احیای برجام باید با ایران درباره برخی مسائل به توافق برسیم گروسی: در صورت احیای برجام باید با ایران درباره برخی مسائل به توافق برسیمانتهای پیام/ انتهای پیام/انتهای پیام/
منبع: تسنیم
شناسه خبر: 870382