khaf
29 آبان 1401 - 15:25

تسریع در تجهیز مرکز ساماندهی کودکان کار اهواز

استاندار خوزستان با تاکید بر تسریع در تجهیز مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابانی اهواز از سوی دستگاه‌های متولی گفت: با تجهیز این مرکز قبل از پایان سال، شاهد راه‌اندازی آن خواهیم بود. صادق خلیلیان به کارگیری ظرفیت‌های مردمی و خیرین را از مهم‌ترین اقدامات در چارچوب وظایف مرتبط با بهزیستی برشمرد و گفت: در این زمینه هماهنگی لازم را انجام داده‌ایم و خیرین نیز در زمینه همکاری بیشتر به منظور خدمت‌دهی از طریق بهزیستی برای جامعه هدف اعلام آمادگی کرده‌اند. استاندار خوزستان می گوید: برای ساخت یک شیرخوارگاه یکی از خیران ۷۰ درصد کار را پذیرفته است و حدود ۳۰ درصد دیگر از سوی شهرداری اهواز صورت خواهد گرفت. سازمان اوقاف نیز آمادگی خود را برای خریداری تولیدات جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی اعلام کرده است. او با اشاره به اهمیت جلسات شورای مشارکت‌های مردمی گفت: در این شورا باید با نگاهی جدید، طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه در زمینه ساماندهی مدد جویان بررسی و مطرح گردد تا شاهد تحول و حرکتی اساسی در این حوزه باشیم. خلیلیان گفت: در جامعه هدف تحت پوشش نهاد‌هایی همچون بهزیستی توانمندسازی مددجویان باید به جد دنبال شود و به عنوان اولویت مد نظر قرار گیرد. اقدامات به گونه‌ای باشد تا مددجویان بتوانند با کسب یک مهارت، حرفه یا توانایی مخارج خود را تامین کنند از این رو نقش دستگاه‌های آموزشی مانند سازمان فنی و حرفه‌ای بسیار مهم و تاثیرگذار است. به گفته او دستگاه‌های متولی اقدامات صورت گرفته در زمینه موضوعاتی همچون کودکان کار، کودکان بدسرپست یا بی‌سرپرست، زنان سرپرست خانوار و… را بررسی و متناسب با شرایط موجود اقدامات تکمیلی را انجام دهند. باشگاه خبرنگاران جوانخوزستاناهواز
شناسه خبر: 868832